เงินรางวัล (PS4™/PS5™)

PLAYSTATION®4


2ND JANUARY 2022 (รอบคัดเลือก)
11:00 - 12:00 GMT +8
PS4™ Round of 512
12:00 - 13:00 GMT +8
PS4™ Round of 256
13:00 - 13:30 GMT +8
Break
13:30 - 14:30 GMT +8
PS4™ Round of 128
14:30 - 15:30 GMT +8
PS4™ Round of 64
15:30 - 16:30 GMT +8
PS4™ Round of 32
16:30 - 17:30 GMT +8
PS4™ Round of 16
17:30 - 18:30 GMT +8
PS4™ Round of 8

PLAYSTATION®5


15TH JANUARY 2022 (รอบคัดเลือก)
11:00 - 12:00 GMT +8
PS5™ Round of 512
12:00 - 13:00 GMT +8
PS5™ Round of 256
13:00 - 13:30 GMT +8
Break
13:30 - 14:30 GMT +8
PS5™ Round of 128
14:30 - 15:30 GMT +8
PS5™ Round of 64
15:30 - 16:30 GMT +8
PS5™ Round of 32
16:30 - 17:30 GMT +8
PS5™ Round of 16
17:30 - 18:30 GMT +8
PS5™ Round of 8

ติดต่อทีมงาน

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ข้อมูลข้างต้นแก่ Sony Interactive Entertainment Singapore (SIES) เพื่อติดต่อข้าพเจ้า​ในการแข่งขัน FIFA 22 - Win with PlayStation®️ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIES